KUMPULAN Surat-surat Pendek Juz Amma Bahasa Indonesia-Latin

  • Whatsapp
Apa Itu Tadarus Alquran? Simak Juga Keutamaan Tadarus Alquran di Bulan Ramadan
Apa Itu Tadarus Alquran? Simak Juga Keutamaan Tadarus Alquran di Bulan Ramadan/ILUSTRASI

KALBAR SATU – Kumpulan surat-surat pendek Juz Amma Bahasa Indonesia, dari mulai Al Fatihah hingga Al Maun.

Dalam artikel ini sobat muslim dapat menjumpai Kumpulan surat-surat pendek Juz Amma Bahasa Indonesia, dari mulai Al Fatihah hingga Al Maun.

Kumpulan surat-surat pendek Juz Amma Bahasa Indonesia-Latin ini sangat mebantu dan mudah dihapalkan karena terdapat latin dan artinya.

Kumpulan Surat-surat pendek di Juz Amma bisa digunakan untuk bacaan sholat wajib maupun sunnah.

BACA JUGA Seputar Nuzulul Quran: Alquran diturunkan secara Bertahap

Berikut kami sajikan kumpulan surat-surat pendek Juz Amma yang mudah dihapalkan:

1. Al-Fatihah

1. Bismillahirrahmanirrahiim

2. Alhamdulillahirabbil ‘alamiin

3. Arrahmaa nirrahim

4. Maalikiyaumiddin

5. Iyyakana’ buduwa iyya kanas ta’iin

6. Ihdinassyirathal mustaqiim

7. Sirathalladzina an ‘am ta ‘alaihim ghoiril maghdhubi ‘alaihim waladhooliin

Artinya:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji untuk Allah, Tuhan semesta alam

Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Pemilik hari pembalasan

Hanya kepada engkau sembahan kami dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan.

Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus

Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat.

2. Al-Ikhlas

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Qulhuwallahuahad

2. Allahusomad

3. Lam yalid walam yulad

4. Walamyakullahu kufuwanahad

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Katakan lah Muhammad “Dialah Allah yang Maha Esa”

Allah tempat kita meminta segala sesuatu

Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan

Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia.

3. Al-Falaq

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Qul a’udzu birobbil falaq

2. Minsyarri maa kholaq

3. Wamin syarri ghoosiqin idza waqob

4. Wamin syarrinnaffa syatifil ‘uqod

5. Waminsyarri haa sidin idza hasad

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih juga maha penayang

Katakan lah Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar (subuh)

Dari semua kejahatan makhluk yang ia ciptakan

Dan kejahatan malam apabila telah datang gelap gulita

Dari kejahatan perempuan penyihir dan yang meniup pada talinya (buhul-buhulnya)

4. An-Nas

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Qul a’udzu birabbinnas

2. Malikinnas

3. Ilahinnas

4. Minsyarril was wasil khonnas

5. Aladzi yuwas wisu fi suduurinnas

6. Minnal jinnati wan nas

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Katakanlah “Aku berlindung kepada Tuhan-nya Manusia”

Raja Manusia

Sembahan dari Manusia

Dari kejahatan bisikan para setan yang tersembunyi

Yang membisikkan banyak kejahatan ke dalam dada manusia

Dari golongan para jin dan manusia.

5. Al-Quraisyi

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Li ilaa fikurais

2. Ilaa fihim rihlatasyita iwashoif

3. Fal ya’ budu rabbahaa dzal bait

4. Alladzi ata’ ‘amahum minjuui, wa aamanahum min khouf

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Karena dari kebiasaan orang-orang Quraisy

Yaitu kebiasaan mereka dalam bepergian pada musim dinging dan musim panas

Maka hendaklah mereka ikut menyembah tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah)

Yang telah memberikan kita makanan ketika mereka merasakan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

6. Al-Kautsar

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Inna a’toinaa kal kautsar

2. Fasolli lirobbika wanhar

3. Inna syaniaka huwal abtar

Artinya :

Dengan meneybut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Sungguh Allah telah memberimu (Muhammad) banyak nikmat

Maka laksanakanlah shalat atas dasar karena tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada tuhanmu

Sungguh, orang orang yang membencimu adalah mereka yang terputus dari rahmat Allah.

7. Al-Kafirun

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Qulyaa ayyuhal kaafiruun

2. Laa a’budumaa ta’buduun

3. Walaa antum ‘abidunamaa a’bud

4. Walaa ana ‘abudummaa ‘abadtum

5. Walaa antum ‘aabidunamaa a’bud

6. Lakumdiinukum waliyadiin

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Katakanlah Muhammad kepada orang kafir “Wahai orang orang kafir !”

Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah

Dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah

Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah

Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah

Untukmu agamamu dan untukku pula agamaku.

8. Al-Lahab

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Tabbat yadaa abiilahabiwwatab

2. Maa aghna anhumaluhu wamaa kasab

3. Sayaslaa naa rondza tallahab

4. Wamrooatuhu hamma latal hatob

5. Fiijidihaa hablummimmasad

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar, binasa dia

Tidaklah berguna baginya limpahan hartanya yang telah ia usahakan

Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak panas (neraka)

Dan begitu juga dengan istrinya, si pembawa kayu bakar (penyebar fitnah)

Di lehernya terdapat tali dari sabut yang telah di pintal.

9. An-Nasr

Bismillahirrahmanirrahiim

1. Idzajaa anashrullahiwal fathr

2. Wara aitanna sayad khuluna fii diinillahi afwaa ja

3. Fasabih buhamdirabbika wastaghfirhu innahu kaa tawwaba

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah

Dan engkau melihat orang orang berbondong masuk agama Allah (islam)

Maka bertasbihlah memuji nama Tuhanmu (Allah) dan memohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Allah maha penerima tobat.

10. Al-Maun

Bismilllahirrahmanirrahiim

1. Ara aitaladzi yukadzibu buddin

2. Fadzalikalazi yadu’ulyatim

3. Walaa yahudhu ‘alaa tho’amilmiskiin

4. Fawailulil mushollin

5. Alladzinahum angsholaa tihim saahuun

6. Alladzinahum yuraa uun

7. Wayam na’u nal maa’uun

Artinya :

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Tahukah kalian orang yang tergolong mendustakan agama

Maka mereka ialah orang yang menghardik anak yatim

Dan tidak memberi makan orang miskin

Maka celakalah orang yang melaksanakan shalat, namun

Orang itu lalai terhadap shalatnya.

Orang yang berbuat ria

Dan enggan juga memberikan bantuan.

Tinggalkan Balasan