IslamTips

20 Contoh Kata-Kata dan Ucapan Minta Maaf Lahir Batin Bahasa Sunda di Hari Raya Idul Fitri

411
×

20 Contoh Kata-Kata dan Ucapan Minta Maaf Lahir Batin Bahasa Sunda di Hari Raya Idul Fitri

Sebarkan artikel ini
Idul Fitri
Idul Fitri,- /Freepik.

ISLAM, KALBAR SATU – Inilah Contoh Kata-Kata dan Ucapan Minta Maaf Lahir Batin Bahasa Sunda di Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Contoh rangkaian kata-kata dan ucapan minta maaf bisa dibagikan pada saat hair Raya Idul Fitri 1444 H.

Advertiser
Image
Banner Ads

Hari Raya Idul Fitri 1444 H tak lama lagi, pastinya dapat diramaikan dengan rangakaian atau kata-kata ucapan minta maaf di hari lebaran dengan menggunakan bahasa Sunda.

Dirangkum dari berbagai sumber, inilah rangkaian contoh ucapan maaf lahir batin Bahasa Sunda di Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

 1. Jati diri nu suci rasajiwa anu tanpa noda, mugia sing ngajadi disarengan ku imantaqwa nu antukna nunda kanyaah nyimpen kadeudeuh silih hampura kapapada jalma. Panuhun sihapunten sadaya. Wilujeng sasih lebaran, Taqabbalallaahu minnaa wa minkum taqabbal yaa kariim, wa ja’alanaallaahu wa iyyaakum minal ‘aaidin wal faaiziin wal maqbuulin kullu ‘ammin wa antum bi khair.
 2. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wilujeng boboran Siam.
 3. Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bula pangharepan geus lekasa poe fitri nembongan. Neda sihapunten.
 4. Bilih aya luhur saur bahe carek, tutur nu teu kaukur, laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah. Di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin. Hayu urang mapag sasih Aidil Fitri kabungahan tur kaikhlasan.
 5. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara nu satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. Wilujeng boboran Siam, Minnal aidzin wal Faidzin
 6. Tayya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi panjajap catur, lintang ti kedalna ucapan ‘Wilujeng boboran Siam’ neda dihapunten lahir tumekanin batin.
 7. Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahi. Wilujeng boboran Siam 1444 H. Taqobalallahu minaa waminkum.
 8. Sadaya jalmi tiasa ngiring Lebaran, tapi teu sedaya jamli tiasa ngiring Idul Fitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri, wilujeng boboran siam 1444 H. Hapunten samudaya kelapatan.
 9. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari.
 10. Wening galih nu diparih, jembar mana nu dipilampah. Wilujeng bobotan Siam 1444 H, kalayan neda panapunten tina samdayaning kalepatan.
 11. Wilujeng sasih boboran. Neda dihapunten samudaya kalepatan, nu dihaja sinareng henteu dihaja. Mugia ibadah urang salawasna aya dina kamulyaan. Aamiin ya Rabbal’alamiin. Taqabballohu minna wa minkum.
 12. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara nu satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. Minnal aidzin wal Faidzin
 13. Jati Diri nu suci rasa jiwa anu tanpa noda, mugia sing ngajadi disarengan ku imantaqwa nu antukna nunda kanyaah nyimpen kadeudeuh silih hampura ka papada jalma. Panuhun hapunten sadaya. Taqabbalallaahu minnaa wa minkum, taqabbal yaa kariim.
 14. Sugrining runtah kelepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahmi. Wilujeng boboran Siam 1444 H. Taqqobalallahu minna waminkum.
 15. Bilih aya tutur saur kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin.
 16. Wilujeng boboran Siam 1444 H. Minal Aidin wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.
 17. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meunpeung wanci can mustari.
 18. Bersih galih nu dipamrih jembar mana nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran Siam
 19. Wilujeng mayunan sasih Syawal (idul Fitri), Bilih aya langkung saur bahe carek, kaciwit kulit kabawa daging, tunggul dirurut catang dirumpak, nyungkelit ati teu geunah manah. Mundut pangampura
 20. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan hapunten nu kasuhun.

Itulah Contoh Kata-Kata dan Ucapan Minta Maaf Lahir Batin Bahasa Sunda di Hari Raya Idul Fitri 1444 H atau 2023 M.

Berlangganan Udpate Terbaru di Telegram dan Google Berita
Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP